Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

faq:results

Αποτελέσματα

Πως υπολογίζεται η ενεργειακή κατάταξη;

Ακριβώς όπως και στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Βάσει των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει, το easykenak δημιουργει ένα αρχείο δεδομένων (xml) το οποίο δίνεται σαν δεδομένο (input) στη μηχανή επίλυσης του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ η οποία εκτελείται στον server μας. Τα αποτελέσματα που δίνει η μηχανή επίλυσης είναι αυτά που βλέπετε στην καρτέλα αποτελεσμάτων.

Τι αποτελέσματα βλέπω για κάθε κτίριο;

Όπως και στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, υπολογίζονται τα εξής αποτελέσματα:

  • ενεργειακή κατάταξη
  • απαιτήσεις-κατανάλωση
  • οικονομοτεχνική ανάλυση (θα είναι σύντομα διαθέσιμο)
  • έκθεση δεδομένων (θα είναι σύντομα διαθέσιμο)
  • έκθεση αποτελεσμάτων (θα είναι σύντομα διαθέσιμο)

Τι είναι το Αρχείο Ενεργειακής Επιθεώρησης (xml);

Είναι ένα αρχείο κειμένου (xml) με όλα τα δεδομένα της ενεργειακής επιθεώρησης. Όταν το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μπορείτε να το φορτώσετε κατευθείαν στο www.buildingcert.gr για να εκδώσετε το ΠΕΑ. Το όνομα του αρχείου xml που κατεβάζετε από το easykenak έχει την εξής μορφή:

Πώς φορτώνω το αρχείο xml στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ;


Αν θέλετε να φορτώσετε το αρχείο xml στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το μενού “Μελέτη/Άνοιγμα” και όχι από το κουμπί “Εισαγωγή στοιχείων”.

Από το κουμπί “Εισαγωγή στοιχείων” μπορείτε να βάλετε μόνο το xml-header που κατεβάζετε από το buildingcert με τα στοιχεία κτιρίου και ιδιοκτήτη.

Πώς φορτώνω το αρχείο xml στο buildingcert;

1. Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο xml στον υπολογιστή σας, στο buildingcert πατήστε “chose file” και επιλέξτε το αρχείο xml από το σημείο που το αποθηκεύσατε.
2. Πατήστε “αποστολή αρχείου”
3. Πατήστε “Ξαναφορτώστε την επιθεώρηση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία”

Τί είναι το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν δεδομένα πραγματικών καταναλώσεων στο αρχείο XML της Εν. Επιθεώρησης";

Τα δεδομένα πραγματικών καταναλώσεων δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, είναι στατιστικά δεδομένα. Το μήνυμα αυτό δεν επηρεάζει την έκδοση ΠΕΑ.

Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μου βγάζει άλλα αποτελέσματα από το easyKENAK και το buildingcert

Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ κανονικά δεν γίνεται να δίνει διαφορετικά αποτελέσματα εφόσον το easykenak τρέχει ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Εάν παρατηρείτε κάτι τέτοιο, έχει πρόβλημα η εγκατάσταση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Ίσως χρειάζετε να αλλάξετε το χαρακτήρα της υποδιαστολής (σε κόμμα από τελεία) ώς εξής: Ρυθμίσεις → Γλώσσα → Περιοχή και Γλώσσα → Πρόσθετες τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας → Αλλαγή των μορφών ημερομηνίας, ώρας και αριθμών → Διαχείριση → Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος → Ελληνικά

Σε 2 ΠΕΑ μου βγάζει στο σύνολο υπολογιζόμενης ετήσιας κατανάλωσης 13,99999999999999 η 20,6666666666665, που μπορεί να έχω κάνει λάθος;

δέν έχετε κάνει λάθος, πολύ συχνά το buildingcert δεν κάνει καλές στρογγυλοποιήσεις. Είναι θέμα του buildingcert.

faq/results.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/07/02 11:07 από sivann