Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

faq:buildingcert

Buildingcert

Μήνυμα "Το αρχείο αποτελεσμάτων δεν έχει το σωστό xml prolog"

Έχουμε διαπιστώσει ότι ενίοτε παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα στο buildingcert και μοιάζει να είναι ανεξάρτητο από το easykenak εφόσον εμφανίζεται και σε κτίρια που δημιουργούνται αποκλειστικά από το TEE-KENAK. Δοκιμάζοντας ξανά μετά από κάποιο διάστημα το πρόβλημα εξαφανίζεται.

Μήνυμα "Δεν υπολογίζεται κατανάλωση για θέρμανση, ..."

Δεν υπολογίζεται κατανάλωση για θέρμανση, πιθανώς λόγω έλλειψης δεδομένων που σχετίζονται με το σύστημα θέρμανσης Δεν υπολογίζεται κατανάλωση για ψύξη, πιθανώς λόγω έλλειψης δεδομένων που σχετίζονται με το σύστημα ψύξης Η συνολική επιφάνεια είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός Η ωφέλιμη επιφάνεια είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός Η τιμή των ετήσιων εκπομπών CO2 είναι εκτός ορίων. κλπ.

Δείτε την προηγούμενη απάντηση. Μπορείτε να το επαληθεύσετε τρέχοντας το κτίριο στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, εφόσον δεν βγάζει λάθη είναι σίγουρα πρόβλημα στο buildingcert. Δοκιμάστε αργότερα.

Μήνυμα "Δεν βρέθηκαν δεδομένα πραγματικών καταναλώσεων στο αρχείο XML της Εν. Επιθεώρησης"

Οι πραγματικές καταναλώσεις είναι προαιρετικές για την έκδοση ΠΕΑ και ζητούνται για στατιστικούς λόγους Στο easykenak ζητούνται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης, οπότε δεν ζητούνται οι πραγματικές καταναλώσεις Αν παρόλα αυτά θέλετε να τις καταχωρήσετε, το αρχείο xml που θα κατεβάσετε από το easykenak, φορτώστε το στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και συμπληρώστε τες εκεί.

Μήνυμα "Δεν υπολογίζεται κατανάλωση για φωτισμό, πιθανώς λόγω έλλειψης δεδομένων που σχετίζονται με το σύστημα φωτισμού"

Βεβαιωθείτε ότι στο buildincert έχετε βάλει τη σωστή χρήση του κτιρίου, αυτήν που δηλώνετε και στο easykenak.

faq/buildingcert.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/10/14 10:19 από sivann